Pravidla hry

Důležité termíny

 • Registrace je otevřená do 19.6.2013 (včetně), po vyčerpání limitu 30 týmů se můžete registrovat jako náhradníci
 • Poplatek za tým musí být na účet připsán do 20.6.2013 (včetně), aby bylo možné ještě oslovit náhradníky
 • Údaje o týmu lze upravovat do 20.6.2013 (včetně)
 • Hra začíná 21.6. v 16:30 a trvá přibližně 5 hodin.

Tým

 • Tým je přesně pětičlenný. V případě méněčlenného týmu budete mít nevýhodu, nicméně i tak se dá hra užít do sytosti.
 • Hra je určena pro nejvýše 30 týmů.
 • Tým hraje celou hru za postavu, jejíž jméno je zároveň i názvem týmu (např. Karel, Alois, Hedvika apod.). Jméno postavy (a tedy i týmu) si týmy zvolí samy při registraci do hry.
 • Každý člen týmu hraje za svou postavu jiný pracovní den (pokud se tým jmenuje Karel, pak jeden člen týmu hraje za Karla v pondělí, druhý prožívá v kůži Karla úterý atd.). Pracovní dny se nesmí mezi členy týmu přehazovat (jeden hráč nemůže hrát chvíli za Karla v pondělí a chvíli za Karla v úterý). Na startu dostane každý tým 5 jmenovek (vždy se jménem týmu a jedním pracovním dnem), které si libovolně rozdělí. Hráči pak nosí celou hru jmenovky viditelně na hrudi!

Fáze hry

Hra probíhá ve dvou fázích:

1. Pracovní týden

První fáze hry startuje v 16:30 a trvá 3 hodiny (do 19:30). Během tohoto času uběhne ve hře necelý jeden den – v okamžiku startu je 6 hodin ráno herního času a jedna hodina trvá 10 minut. Tedy:

 • v 16:40 reálného času je 7:00 herního času,
 • v 16:50 je 8:00 herního času,
 • v 17:30 je herní poledne,
 • v 18:30 je ve hře 18:00,
 • a v okamžiku konce první fáze hry, v 19:30 reálného času, nastává ve hře půlnoc.
Všechna zadání jsou udávána v herním čase, doporučujeme se na to připravit (přepočtová tabulka apod.)

V této fázi hry prožívá každý hráč svůj vybraný pracovní den (tedy dny běží "zaráz").

2. Víkend

V 19:30 končí pracovní týden a nastává víkend. V této fázi hry je již tým spolu a všichni dohromady hrají za svou postavu (= název týmu) o víkendu.

Průběh první fáze

Na STARTu (kavárna Trojka) dostane tým jeden týden z diáře své postavy, za kterou hraje (tým Karel dostane jeden týden diáře Karla). V diáři jsou zaznamenané možné schůzky, termíny a jiné úkoly, které musí postava v různé dny stihnout. Všechny časové údaje jsou uvedeny v HERNÍM ČASE, nikoliv v čase reálném. Úkoly jsou několika druhů:
 1. Schůzka - je zadaný čas a místo, kdy a kde má postava být. Může být plněn pouze hráčem představujícím daný den, pouze v daný čas na daném místě.
  Příklad: Rande v úterý v 19:15 u svatého Jakuba nebo meeting se šéfem v pátek v 9:30 před fakultou informatiky.
 2. Úkol s časovým oknem - je zadaný úkol, místo a časová okna, kdy je ho možné splnit. Může být plněn pouze hráči příslušných dnů v příslušných časových oknech.
  Příklad: Oběd u babičky v pondělí mezi 12:00 a 14:00 nebo ve středu mezi 13:00 a 14:30.
 3. Úkol s termínem - je zadaný úkol a termín, do nějž je třeba ho vyřešit. Může být plněn hráči, kteří představují dny před termínem. Je-li termín třeba v úterý v 16:00, pak může úkol plnit hráč představující pondělí a/nebo hráč představující úterý, oba pouze do čtyř hodin herního času (protože dny probíhají zaráz).
  Příklad: Odevzdat diplomovou práci do čtvrtka 19:00 školiteli na Novákově 5.
 4. Volný úkol - může plnit kdokoli a kdykoli, je zadán pouze výstup, který musí být na konci pracovního týdne hotov.
  Příklad: Koupit boty na Dlouhé 8.

Zadání úkolů hráči krom diáře mohou získat i v průběhu hry. Například se hráč představující pondělního Karla dozví, že Karel musí být v úterý na poradě. Podobně může také dojít na přesun úkolu či schůzky na jiný čas. Za každý úkol je možné získat kód. Každý kód má hodnotu jednoho až pěti bodů (vše závisí na úspěšnosti při plnění úkolu). Kódy si každý tým zapisuje na svoji KARTU týmu, v libovolném pořadí. Do konce pracovního týdne (půlnoc herního času = 19:30 reálného času) pak musí tým stihnout KARTU se všemi získanými kódy odevzdat organizátorovi na místě startu - kavárna Trojka. Získané kódy se poté přepočítají na body.

Průběh druhé fáze

Kompletní pravidla druhé fáze týmy dostanou až v okamžiku odevzdání KARTY týmu se zaznamenanými kódy z pracovního týdne. KARTA týmu se odevzdává nejpozději v 19:30 v místě STARTu hry - kavárna Trojka. Pozdější odevzdání je výrazně penalizováno (-10 bodů za načatou minutu zpoždění). Cílem druhé části je především užít si víkend na chatě...

Druhá fáze trvá zhruba hodinu a půl, začíná v 19:30 reálného času (kdy je půlnoc z pátku na sobotu herního času), končí ve 21:06 (kdy je ve hře nedělní půlnoc). Jedna hodina herního času o víkendu tedy trvá 2 minuty (čas holt běží o víkendu rychleji). Týmy budou mít v této fázi opět možnost získávat body, nicméně jiným způsobem než sháněním kódů. Součet bodů z obou fází pak určí výsledné pořadí. Vyhlášení proběhne v místě ukončení hry nejpozději ve 21:30. Zůstat je možné samozřejmě i déle.

Mezi první a druhou fází hry nedochází k přerušení hry nebo nějaké plánované prodlevě. Chceme však, aby do druhé fáze hry nastoupili všichni zároveň v 19:30. Může být výhodné odevzdat KARTU týmu v klidu s určitou časovou rezervou a tuto rezervu pak využít ke studiu pravidel druhé fáze hry a zhruba tříminutovému pěšímu přesunu. Naopak pozdní odevzdání KARTY týmu je výrazně penalizováno.

Herní území

Hra se bude odehrávat na herním území vymezeném touto mapou, plus mínus 20 m. Mimo herní území se smíte pohybovat, ale nic tam nenaleznete a asi si tím pádem moc nezahrajete. Doporučujeme mapu pro každého hráče - buď tuto z našich stránek, ale přednostně normální mapu Brna s rejstříkem ulic (kde všechna místa úkolů snadněji najdete).

Cíl hry

Cílem každého týmu je získat co nejvíce bodů. Body získávají hráči za kódy, které jsou řešením či odměnou za jednotlivé úkoly. Kódy se zaznamenávají v libovolném pořadí do své KARTY. Tu odevzdají na konci první fáze (v druhé fázi jsou již body zapisovány rovnou organizátory). Za každý úkol v první části je možné získat až 5 bodů, způsob bodování druhé části se dozvíte při jejím odstartování.

Komunikace

Hráči mezi sebou mohou libovolně komunikovat a předávat si informace (i do „minulosti“). Také mohou požádat o informace či pomoc kteréhokoli člověka, jehož při hře potkají. Naopak nemohou chtít pomoc od svých známých na telefonu. Není dovoleno plnit úkoly pro jiný den než ten, který každý hráč představuje, a též je zakázáno si během hry měnit dny. Není povoleno používat žádnou techniku (internet, vysílačky apod.). Jedinou výjimkou jsou mobilní telefony, které je však povoleno použít pouze pro účely telefonování či posílání zpráv.

Oděv a kostýmy

Každý hráč musí mít na sobě libovolný retro oděv nebo doplněk z druhé poloviny minulého století (čím věrnější, tím lepší). Dále na startu dostanou hráči jmenovky se jménem svého týmu a dnem, který za svou postavu hrají – tyto jmenovky musí být nošeny viditelně na oděvu a hráči si je nesmí vyměňovat! V případě nepřízně počasí si s sebou můžete (ale nemusíte) vzít deštníky. Naopak pláštěnky nejsou povoleny.

Bezpečnost

Dodržujte prosím platné zákony ČR, dbejte na svoji bezpečnost a řiďte se zdravým rozumem!

EF Á KVÉ (otázky)

 1. Jaký je povolený způsob přepravy? Kolo? MHD? Mohu si kolo nechat na startu? Povoleným způsobem přepravy je chůze, běh, plížení, skákání... Z dopravních prostředků pak POUZE MHD (tedy žádné kolo, kolečkové brusle, koloběžka atd.). V druhé části hry již MHD nebude potřeba (stačí tedy 2 jízdenky na 90 minut na první část). Na startu stále někdo bude, můžete si tam tedy nechat věci, nicméně za ně neručíme (kolo radši zamčít).
 2. Rozdělit dny (po/út/st...) si máme sami, nebo nám je přidělíte? Sami. Na startu obdržíte 5 jmenovek s Vaším herním jménem s jedním dnem (např. "KAREL, pondělí"). Jmenovky si rozdejte dle Vašeho uvážení...
 3. V případě úkolu s časovým oknem tam musím být celé okno, nebo mohu přijít v průběhu? Pokud bude v diáři formulace "mezi časem X a časem Y", pak můžete v tomto okně přijít kdykoliv.
 4. Je nějak regulováno použití chytrých telefonů? Ano. Doplnili jsme do pravidel - z veškeré techniky je povolen pouze mobilní telefon a pouze pro účely vzájemné komunikace (volání či sms).
 5. Máme jen jednu kartu týmu a dělíme se, jak tedy do ní psát hesla? Hesla do karty nemusíte psát okamžitě, důležité je, kolik jich máte zapsáno v okamžiku odevzdání na konci první části hry. Tedy pokud má zrovna kartu týmu někdo jiný, heslo mu buď napište, zavolejte, nebo si ho pamatujte a při setkání sdělte...